Svenska Tecknare

Precis som inom alla andra yrkesområden så finns det en intresseorganisation som organiserar illustratörer, animatörer, grafiska formgivare och även just serietecknare. Svenska Tecknare (ST) erbjuder bland annat en plattform där man agerar i olika frågor som berör yrket. Det kan handla om att erbjuda råd gällande arvodesfrågor eller hjälp vid att lusläsa olika former av […]

Svenska serier, livsstil och mer

The Swedish serial landscape is a forum of constant development, change and diversity. From feminist series trials, supernatural adventures in Stockholm to love stories in outer space, there are plenty of material that readers can choose from. Sweden has a long tradition of publishing comics drawn by our own compatriots and some of the newspapers […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top