Det är dags att ta ansvar för din hälsa och genomföra en radonmätning i ditt hem! Radonsäsongen är i full gång, och det är nu hög tid att beställa radondosor för att genomföra en långtidsmätning. Genom att använda mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du enkelt erhålla ett pålitligt årsmedelvärde och därigenom säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning. I bostäder och offentliga byggnader är det fastställda gränsvärdet för radonhalten 200 Bq/m³. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är långvarig exponering för höga radonhalter den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, efter rökning. Varje år tillskrivs radon omkring 500 fall av lungcancer, och ungefär 325,000 bostäder i Sverige har radonhalter som överstiger gränsvärdet.

En långtidsmätning är den mest tillförlitliga metoden för att mäta radon och ge ett pålitligt årsmedelvärde. Mätningen bör sträcka sig över minst 60 dagar under eldningsäsongen, från 1 oktober till 30 april. Processen är enkel att genomföra själv genom att placera ut radondosor enligt medföljande instruktioner. Efter mätperiodens slut skickar du dosorna för analys och inom cirka en vecka erhåller du en ackrediterad mätrapport.

Radon kan finnas överallt, vilket gör det viktigt att genomföra en radonmätning oavsett var du bor. Det säkerställer att du och din familj inte utsätts för förhöjda radonhalter. Det är särskilt viktigt att mäta radon under specifika omständigheter, såsom vid husköp eller försäljning, efter om- eller tillbyggnation, vid förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet, vid nybyggnation, om det har gått över tio år sedan din senaste radonmätning, eller om du misstänker att radon kan finnas i din bostad.

Om radonmätningen visar att halterna överstiger 200 Bq/m³ är det avgörande att vidta lämpliga åtgärder. Åtgärderna kan innefatta ökad luftomsättning, tätning eller isolering. Vid förekomst av radon i hushållsvattnet kan behandling göras genom luftning eller användning av kolfilter.

Att vara proaktiv och genomföra en radonmätning är avgörande för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och skydda dig och din familj från potentiella hälsorisker. Ta stegen för att säkra ditt hem och skapa en trygg och sund livsmiljö!