Liv Strömquist är en svensk seriekonstnär, författare och feministisk aktivist som har gjort stora avtryck i den svenska kulturvärlden. Hon är kanske mest känd för sina seriealbum “Kunskapens frukt” och “Prins Charles känsla”, som har blivit mycket uppmärksammade och hyllade både i Sverige och internationellt.

“Kunskapens frukt” är en serie om kvinnors kroppar och sexualitet, som tar avstamp i Strömquists egna erfarenheter och tankar kring ämnet. I albumet utforskar hon bland annat hur samhällets syn på kvinnors sexualitet har förändrats genom historien, och hur den påverkar kvinnors självbild och självkänsla idag. Strömquist tar upp frågor som sexuella tabun, könsstereotyper och dubbelmoral på ett träffsäkert och humoristiskt sätt, samtidigt som hon lyckas förmedla en allvarlig och angelägen budskap.

“Prins Charles känsla” är en serie om kärlek och relationer, som tar avstamp i Strömquists egen uppbrottshistoria. I albumet utforskar hon hur kärlek och romantik är konstruerade i vår kultur, och hur de påverkar våra relationer och vår syn på oss själva. Strömquist tar upp frågor som kärleksideal, patriarkatet och självkänsla på ett träffsäkert och underhållande sätt, samtidigt som hon lyckas förmedla en djupare och mer allmängiltig budskap.

Liv Strömquist har blivit känd för sitt unika sätt att kombinera humor och allvar i sina serier, samtidigt som hon tar upp viktiga frågor om kön, makt och samhälle. Hon har blivit en förebild för många unga kvinnor som vill uttrycka sig och kämpa för jämställdhet och rättvisa.

Strömquist har också gjort sig känd som en skicklig och modig samhällsdebattör, som vågar säga ifrån och ta ställning i kontroversiella frågor. Hon har bland annat engagerat sig i frågor som feminism, rasism och sexuella övergrepp, och har blivit en röst för de utsatta och marginaliserade i samhället.

Liv Strömquist är en av Sveriges mest spännande och inflytelserika kulturpersonligheter idag, och hennes verk har inspirerat och berört många människor runt om i världen. Genom sin konst och sitt engagemang har hon bidragit till att öppna upp för nya perspektiv och diskussioner, och har visat hur serier och konst kan användas som ett verktyg för förändring och aktivism.

Radon i villa

March 1, 2023